.

GİZLİLİK İLKELERİ

Önsöz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Hesap Araçları web sitesi (bundan sonra “Hesap Araçları” veya “site” olarak anılacaktır) kişisel verilerin temini, saklanması ve işlenmesi konusunda siteyi ziyaret eden veya kullanan kişilerin (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacaktır) kişisel hak ve mahremiyetine uygun bir politika sürdürmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili kanun ve yükümlülükler doğrultusunda toplanmakta, saklanmakta, işlenmekte ve kanuni süre dolduğunda tarafımızca silinmektedir. Site kullanıcılarının ad, soy ad, iletişim numarası gibi doğrudan veya dolaylı yoldan tanımlayıcı bilgiler, kişisel veri olarak adlandırılır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Tarayıcı çerezleri, Hesap Araçları ile paylaşılan ad – soy ad, iletişim numarası, mail adresi; Hesap Araçları ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek yöntemleriyle kişisel veriler toplanabilir. Toplanan veriler hissedar, yurtiçi ve yurtdışı iştirakleri, iş birliği yapılan proje, şirket veya kişiler ve kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda paylaşılır.

Hesap Araçları, topladığı verilerin hukuka uygunluğunu sorgulamakta ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda veri toplamaktadır.

Kişisel Verilen İşlenmesi

Hesap Araçları, kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesi hususunda hassasiyet göstermekte ve kullanıcıların veri güvenliğini esas almaktadır. Kullanıcılar, web siteyi ziyaret ettiğinde otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemlerle kişisel veriler toplanır. Bu yöntemle elde edilen bilgiler herhangi bir kişisel bilgi içermez. Ancak kullanıcıların kendi isteği ile paylaştığı kişisel verilerde ad – soy ad, mail adresi bilgileri yer alır.

Toplanan veriler, web site trafiğini analiz etmek, kullanıcılara yönelik reklam çalışması yapmak, kullanıcılar için daha fazla hesap aracı sunmak ve site optimizasyonunu iyileştirmek için işlenir. Bu bilgiler IP adresi, site ziyaret tarihi ve saati, cihaz kimliği ve web site aktivitelerini içermektedir.

Hesap Araçları ile kullanıcıların kendi isteği doğrultusunda paylaşılan bilgiler üçüncü taraflarla reklam çalışması yapmak amacıyla kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

KVKK maddeleri uyarınca toplanan veriler, Hesap Araçları tarafından saklanır ve korunur. Hesap Araçları, kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için fiziki ve yazılım tedbirleri almakta ve bu çerçevede kişisel verileri korumaktadır.

Kişisel verilerin yasal olmayan yöntemlerle ele geçirilmesi sonucunda Hesap Araçları, haklarını saklı tutmaktadır.

Çerez Politikası

Hesap Araçları, diğer web sitelerde olduğu gibi çerez teknolojisini kullanmakta ve web deneyimini iyileştirmek için bu verileri toplamaktadır. Çerez kullanımına onay vermek ya da vermemek kullanıcıların inisiyatifindedir. Ancak Hesap Araçları web sitesinin sorunsuz çalışması ve kullanıcılarına maksimum verimlilikte hizmet vermeye devam etmesi için çerez kullanımına onay verilmesi tavsiye edilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Hesap Araçları kullanıcılarının kişisel hak ve mahremiyetlerine saygı duymakta ve gerekli durumlarda kullanıcılara kendi bilgilerine erişim hakkı tanımaktadır.

Bu bağlamda kişisel verileriniz için düzeltme, silme ve işletilmesini kısıtlamak için haklarınızı kullanabilirsiniz. Web site kullanıcıları, kişisel verilerinin işletilmesi hakkında bilgi talebinde bulunabilir.

Hesap Araçları, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini değiştirmek için haklarını saklı tutar ve değiştirebilir. İşbu sözleşme, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.